Bebek İsimleri

 • Abad :

  Şen , bayındır,Sonsuz gelecek zamanlar.

 • Abaza :

  1. Kuzeybatı Kafkasya’da yaşayan bir halk. 2. Bu halka mensup olan kims

 • Abbad :

  Allaha itaat ve ibadet eden, kulluğunu hakkıyla yeri­ne getiren. Yasakla

 • Abbas :

  1. Sert, çatık kaşlı kimse. 2. Arslan - Abbas b. Abdülmuttalib. Rasûl

 • Abdi :

  Kulluk ve itaat eden. Kullukla, kölelikle ilgili.

 • Abdullah :

  Allah ın kulu.

 • Abdurrahman :

  Rahmet sahibi olan Allah ın kulu.

 • Abdülaziz :

  En yüce, en değerli olan Allah ın kulu. Büyük ve aziz olan, izzet ve

 • Abdülbaki :

  Her zaman var olan Allah ın kulu. Sonsuz, ebedi olan ve ölmenin kendisi i

 • Abdülbari :

  Yaratan, yaratıcı Allah ın kulu. Bari ismi, Al­lah ın isimlerindendir.

 • Abdülbasir :

  Her şeyi görüp gözeten ve gizliliğin kendisi için söz konusu olmadı

 • Abdülbasit :

  Genişlik, ferahlık ve kolaylık verici olan Al­lah ın kulu. - Allah ın

 • Abdülbedi :

  Allah ın isimlerinden. Bedinin kulu.

 • Abdülberr :

  Berr in kulu. Cömert ve ihsan edicinin kulu.Berr, Allah ın isimlerindendi

 • Abdülcebbar :

  Cebredici, zorlayıcı, kuvvet ve kudret sahi­bi Allah ın kulu. Cebbar, A

 • Abdülcelil :

  Büyük, ulu, yüce Allah ın kulu. Celil, Allah ın isimlerindendir. En y

 • Abdülcemal :

  Güzellikleri kendinde toplayan Allah ın kulu.

 • Abdülcevat :

  Cömert olan Allah ın kulu.

 • Abdülehad :

  Şeriki ve ortağı bulunmayan, tek olan Allah ın kulu. Ehad, Allah ın is

 • Abdülesed :

  Aslan ın kulu.- Hz. Rasûlullah (s.a.s) m reddet­tiği isimlerdendir. Mü

 • Abdülevvel :

  Herşeyin evveli, ilk olan, varlığının başlan­gıcı bulunmayan Allah

 • Abdülezel :

  Ezelden beri var olan varlığı için başlangıç söz konusu olmayan All